امام رضا ع

 از امام رضا (ع) درباره بهترین بندگان پرسش شد ؛ ایشان فرمود : اینان کسانی اند که
چون نیکی کنند، شادمان شوند و چون بدی کنند، استغفار جویند و چون مورد بخشش قرار
گیرند ، شکر و سپاس گویند و چون گرفتار رنج و سختی شوند شکیبایی پیشه کنند و هر
آنگاه که خشمگین گردند ، عفو کنند. 

 
/ 0 نظر / 11 بازدید