دزدترین دزدها

حضرت محمد (ص) فرمود: دزدترین دزدها کسی است که از نمازش بدزدد ،گفتند ای

یپغمبر خدا چگونه از نمازش می دزدد؟ فرمود: رکوع و سجود آنرا تمام نکند و صحیح انجام

ندهد.


طرائف الحکم جلد 2 صفحه 453 نقل از مستدرک الوسائل

 
/ 0 نظر / 12 بازدید