رسول خدا (ص)

رسول خدا (ص) فرمود: «لباس دشمنان مرا نپوشید و غذای دشمنانم را نخورید و به روش
دشمنانم رفتار نکنید که اگر چنین کردید از دشمنان من به شمار می آیید، چنانکه آنان
دشمنانم هستند.»

 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید