امام علی (ع)

(به فرزندش امام مجتبى علیه السّلام فرمود:) کسى را به پیکار دعوت نکن، اما اگر تو را به

بنرد خواندند بپذیر، زیرا آغازگر پیکار تجاوزکار، و تجاوزکار شکست خورده است.

 
/ 0 نظر / 14 بازدید