یا فاظنه الزهرا س


 

نویسنده: ترنم - ۱۳٩۴/۱/۱٩

امام حسن علیه السلام می فرماید شبی تا صبح بیدار بودم

دیدم مادرم در نماز تک تک همسایگان را به نام دعا می کند

 منتظر بودم تا شاید نامی از خود بیاورد و برای خودش هم دعا کند.

 اما هرچه انتظار کشیدم نامی از خود نبرد.

 از جای خوابم بلند شدم، به سوی مادر رفتم .

کنارش نشستم مادر متوجه حضورم شد نگاهی پر از مهر به من کرد .

دست اش را دور شانه هایم انداخت مرا به سوی خود کشید

 به رویم لبخند زد.

 گفتم مادر، بیدار بودم و نماز خواندنت را نگاه می کردم همه ی همسایگان ، پدر مادر دوستانم را نام بردی و برایشان دعا کردی

چرا برای خودت دعا نکردی؟ مادرم مرا به آغوشش کشید ،

نگاهی پر از عطوفت به من کرد و گفت : پسرم نور دیده ام

        اول همسایه بعد خانه .

به قول انسانی فرهیخته حضرت زهرا در این عمل اش افق  بالا ی انسانیت را نشان  می دهد که چقدر افراد جامعه انسانی مهم هستند و او صددر صد تمام منفعت را برای آنها می خواهد و ما رفتار حضرت را نه تنها در دعا ها بلکه درعمل هم می بینیم. زمانی که فدک به حضرت داده شد تمام سود آن را برای جامعه خواستند .ما که می خواهیم در مسیر آنها حرکت کنیم، در هر کاری در هر توانایی که داریم در هر استعدادی که داریم در هر قدر تی که داریم  در هر موقعیتی که هستیم ، به دنبال سود صددر صد، راحتی صدرصد ،خواست صد در صد ، برای خودمان نباشیم. نیمی برای خود نیمی برای دیگران بخواهیم. در هر کاری می کنیم بیاییم دیگران را هم سهیم کنیم به قول معروف حداقل به نظریه برد برد عمل کنیم .

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید