امام علی (ع) فرمود


(در توصیف مؤمن فرمود) شادى مؤمن در چهره او، و اندوه وى
در دلش پنهان است، سینه ‏اش از هر چیزى فراخ‏تر، و نفس او از هر چیزى خوارتر است.
برترى جویى را زشت، و ریاکارى را دشمن می ‏شمارد، اندوه او طولانى، و همّت او بلند
است، سکوتش فراوان، و وقت او با کار گرفته است، شکرگزار و شکیبا و ژرف اندیش است.
از کسى درخواست ندارد و نرم‏خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت‏تر امّا در
دیندارى از بنده خ

/ 1 نظر / 11 بازدید
سمیه

خدایا من کوچکم ، ضعیفم و ناچیزم ، پرکاهی در مقابل طوفانها هستم ؛ به من دیده ای عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال تو را براستی بفهمم و بدرستی تدبیر کنم سلام دوست عزیز سپاس مطلب ارزشمندی بود [گل]