امام صادق (ع) فرمود

 نخستین چیزی که در روز قیامت بنده برای آن مورد حسابکشی قرار میگیرد و به آن رسیدگی میکنند نماز است ، اگر نماز پذیرفته شد، سایر اعمالش نیز به تفضل (از او) پذیرفته میشود، و هرگاه نماز مقبول نیفتاد و به بنده بازگردانده شد باقی اعمالش نیز مردود و باز گردانده خواهد شد.

من لایحضرالفقیه جلد 1 صفحه
310

/ 0 نظر / 14 بازدید